Stockholm Utflykter

Hagaparkens strandlinje – Längs Brunnsviken mot Stockholm

Vi är i Hagaparken och fortsätter vår vandring. Idag går vi söderut, in mot Stockholm och följer Hagaparkens strandlinje längs  Brunnsviken. Den arkitekt som var huvudansvarig för att anlägga Hagaparken på 1700-talet var Fredrik Magnus Piper. Han var dåtidens främste landskapsarkitekt och den första utbildade trädgårdsarkitekten i Sverige. Han fick sin utbildning i bl.a. Italien, …

Läs hela inlägget 18 kommentarer
Stockholm Utflykter

Karlberg – Med strand, kanal, slott och sjö

Vi är kvar i  Solna, Stockholms närmsta grannstad och har lämnat Huvudsta strand, Huvudsta gård och området Jungfrudansen.  Nästa stopp för vår promenad är området runt Karlberg och Karlbergs slott. Idag militärhögskolan Karlberg som tidigare hette Krigsskolan Karlberg. Vi fortsätter att följa vattnet som här heter Ulvsundasjön och är en del av Mälaren. Exakt var …

Läs hela inlägget 26 kommentarer
Stockholm Utflykter

Solna strand och på väg mot Huvudsta strand

Förra veckan höll vi oss längs Brunnsviken i Stockholm, i och runt Kräftriket och  Bellevueparken-  och i strålande försommarväder tar vi denna tisdag tunnelbanans blå linje västerut till Solna strand. Och här väntar ytterligare en strandnära promenad För min del är detta ett “nygammalt område” men nu med nytt namn. Fram till början av 2000-talet hette …

Läs hela inlägget 38 kommentarer
Stockholm Utflykter

Kräftriket- Ett område på Norra Djurgården i Stockholm

Gårdagens “utedag” förde oss på nytt till Norra Djurgården. Denna gång till den södra delen av Brunnsviken och området Kräftriket.  Förra veckan tog vi oss från Norra Djurgårdsstaden i öster, via Fiskartorpet och Universitetet  till Brunnsviken i väster. Vi korsade i princip Norra Djurgården och fortsatte sedan längs norrut längs Brunnsviken till Bergianska trädgården. Stora …

Läs hela inlägget 24 kommentarer