Stockholm Utflykter

Hagaparkens strandlinje – Längs Brunnsviken mot Stockholm

Vi är i Hagaparken och fortsätter vår vandring. Idag går vi söderut, in mot Stockholm och följer Hagaparkens strandlinje längs  Brunnsviken. Den arkitekt som var huvudansvarig för att anlägga Hagaparken på 1700-talet var Fredrik Magnus Piper. Han var dåtidens främste landskapsarkitekt och den första utbildade trädgårdsarkitekten i Sverige. Han fick sin utbildning i bl.a. Italien, …

Fortsätt läsa