Stockholm

Sysselsättning – Mer eller mindre och i variation

Visserligen är tillvaron för närvarande begränsad av rådande omständigheter, men någon direkt brist på sysselsättning har jag inte direkt känt av. Här i landet har vi ju den fina möjligheten att kunna välja om vi vill vistas ute, givetvis med avstånd, eller om vi väljer ”corontän”.  Ett begrepp som vännen Pettas på Åland har myntat. …

Fortsätt läsa