Spanien Torrevieja

“Ingen ko på isen”

Ingen fara! Ingen ko på isen. Uttrycket används ofta men vad betyder det. Bengt af Klintberg kan emellertid visa att det populära talesättet är första ledet i ett ordspråk: ”Det är ingen ko på isen så länge rumpan är på land.” Detta ordspråk har i sin tur motsvarigheter i mycket gamla talesätt som betonar vikten …

Fortsätt läsa